Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-11-28
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Prudniku.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 r.

2017-11-28
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r.

2017-11-28
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”

2017-11-27
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji” organizowanego w ramach Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
Czytaj więcej Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-11-27
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Okręgowego w Toruniu.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-11-22
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

2017-11-07
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.

2017-10-31
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-10-27
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

2017-10-24
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał z dniem 1 listopada 2017 r. Pana Mirosława Pucha na stanowisko dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

2017-10-24
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-10-19
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 18 października 2017 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Nisku.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 9 października...

2017-10-12
W dniu 9 października 2017 r. odbył się drugi z trzech wyznaczonych na rok 2017 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
Czytaj więcej Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 9 października...

Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu

2017-10-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał z dniem 9 października 2017 r. Panią Elżbietę Kieraj na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu.
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu

Delegowanie na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych

2017-10-10
Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych poszukuje urzędnika sądu powszechnego oraz urzędnika sądu wojskowego zainteresowanych delegowaniem na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych w charakterze...
Czytaj więcej Delegowanie na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu...

2017-10-10
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotycząca sposobu jego rozwiązania, w oparciu o które w dniu 9 października 2017 r. przeprowadzony został egzamin dla osób ubiegających...
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu...

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

2017-10-09
Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu:
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu

2017-10-09
Informujemy, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:
Czytaj więcej Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Szamotułach

2017-10-04
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Szamotułach.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Szamotułach

Zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 30 września...

2017-10-02
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 30 września 2017 r. egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin...
Czytaj więcej Zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 30 września...

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-09-29
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego:
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Międzynarodowe sympozjum o mediacji

2017-09-28
Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. sympozjum „Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci”.
Czytaj więcej Międzynarodowe sympozjum o mediacji

Szkoły w ZP i SdN zakwalifikowane do udziału w Rządowym programie…”Aktywna tablica”

2017-09-28
Zgodnie z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –...
Czytaj więcej Szkoły w ZP i SdN zakwalifikowane do udziału w Rządowym programie…”Aktywna tablica”

Informacja o terminie egzaminu komorniczego w 2018 r.

2017-09-22
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu komorniczego...
Czytaj więcej Informacja o terminie egzaminu komorniczego w 2018 r.

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

2017-09-11
Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu.
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, który został przeprowadzony w dniach 5 - 7 września 2017 r.

2017-09-08
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, przeprowadzony w dniach 5 - 7 września 2017 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, który został przeprowadzony w dniach 5 - 7 września 2017 r.

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

2017-09-08
Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r. zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r....
Czytaj więcej Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie i w Kaliszu

2017-08-31
Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie i w Kaliszu
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie i w Kaliszu

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-08-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 7 sierpnia 2017 r. na jedno ze zwolnionych stanowisk sędziowskich w...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-08-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 8 sierpnia 2017 r. na jedno ze zwolnionych stanowisk sędziowskich w...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  22