Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2016 r.

2016-03-09
Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań na egzaminy konkursowy i komorniczy podaje do publicznej wiadomości...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2016 r.

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 3 – 4 marca 2016 r.

2016-03-07
Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 3 – 4 marca 2016 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 3 – 4 marca 2016 r.

Nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar...

2016-03-04
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinach:
Czytaj więcej Nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar...

Informacja w sprawie naboru partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER ogłoszonego dnia 22 stycznia 2016 r.

2016-03-01
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje o unieważnieniu naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–003/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji...
Czytaj więcej Informacja w sprawie naboru partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER ogłoszonego dnia 22 stycznia 2016 r.

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar sprawiedliwości

2016-02-12
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Czytaj więcej Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar sprawiedliwości

Komunikat w sprawie egzaminu notarialnego w 2016 r.

2016-02-11
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 6 – 8...
Czytaj więcej Komunikat w sprawie egzaminu notarialnego w 2016 r.

Unieważnienie X konkursu ofert na pomoc świadkom i osobom im najbliższym

2016-02-05
Unieważnienie X konkursu ofert na pomoc świadkom i osobom im najbliższym
Czytaj więcej Unieważnienie X konkursu ofert na pomoc świadkom i osobom im najbliższym

Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER

2016-01-22
Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie...
Czytaj więcej Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER

Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie OBSŁUGA INTERESANTA W SĄDZIE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów

2016-01-21
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie OBSŁUGA INTERESANTA W SĄDZIE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów (Działanie 2.17 Skuteczny wymiar...
Czytaj więcej Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie OBSŁUGA INTERESANTA W SĄDZIE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów

Wykaz podmiotów które złożyły ofertę, w ramach X konkursu ofert na dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

2016-01-07
Wykaz podmiotów które złożyły ofertę, w ramach X konkursu ofert na dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Czytaj więcej Wykaz podmiotów które złożyły ofertę, w ramach X konkursu ofert na dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego – pomoc postpenitencjarna

2015-12-28
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na realizację w roku 2016 zadania...
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego – pomoc postpenitencjarna

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek...

2015-12-24
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek uwzględnienia odwołań przez komisje egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od wyników egzaminu adwokackiego
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek...

2015-12-24
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek uwzględnienia odwołań przez komisje egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od wyników egzaminu radcowskiego
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 – 20 marca 2015 r. wskutek...

2015-12-24
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 – 20 marca 2015 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu komorniczego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 – 20 marca 2015 r. wskutek...

Ogłoszenie dotyczące IX otwartego konkursu na dotację z FPPoPP w części dotyczącej pokrzywdzonych

2015-12-23
Dysponent Funduszu powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego, w dniu 18 grudnia 2015 r. podjął decyzję w przedmiocie wyników „IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...
Czytaj więcej Ogłoszenie dotyczące IX otwartego konkursu na dotację z FPPoPP w części dotyczącej pokrzywdzonych

Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach...

2015-12-17
Dialog techniczny prowadzony jest w ramach projektu: „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach...

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Poznaniu

2015-12-15
Na podstawie § 2612 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 roku w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1054 ze zm.) zawiadamiam, że do drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu...
Czytaj więcej Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Poznaniu

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 grudnia 2015 r.

2015-12-14
W dniu 7 grudnia 2015 r. odbył się ostatni – z trzech wyznaczonych na rok 2015 – egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym trzecim od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz....
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie o terminie testu umiejętności

2015-12-11
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w...
Czytaj więcej Ogłoszenie o terminie testu umiejętności

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

2015-12-08
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne do zadania problemowego, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 7 grudnia 2015 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję...
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

Biuro Podawcze i Biuro Przepustek

2015-12-07
Biuro Administracyjno – Finansowe uprzejmie informuje, że Biuro Podawcze i Biuro Przepustek od dnia 7 grudnia br. ponownie funkcjonuje w budynku w Alejach Ujazdowskich 11.
Czytaj więcej Biuro Podawcze i Biuro Przepustek

Wykaz podmiotów, które złożyły oferty w ramach IX konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2015-12-01
Wykaz podmiotów, które złożyły oferty w ramach IX konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Czytaj więcej Wykaz podmiotów, które złożyły oferty w ramach IX konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

2015-12-01
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na rok 2016. Egzaminy te...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2015-11-27
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r.

2015-11-18
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

2015-11-13
Minister Sprawiedliwości zaprasza osoby spełniające wymagania określone w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z późn. zm.) do składania na piśmie swoich zgłoszeń na stanowisko Dyrektora...
Czytaj więcej Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 - 20 marca 2015 r. w...

2015-11-12
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 - 20 marca 2015 r. w...

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 i poz. 1670) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim
1  ...  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ...  20