Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2015-11-27
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r.

2015-11-18
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

2015-11-13
Minister Sprawiedliwości zaprasza osoby spełniające wymagania określone w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z późn. zm.) do składania na piśmie swoich zgłoszeń na stanowisko Dyrektora...
Czytaj więcej Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 - 20 marca 2015 r. w...

2015-11-12
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 - 20 marca 2015 r. w...

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 i poz. 1670) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu...

2015-11-10
Na podstawie art. 75j ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.), art. 33(10) ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.) i art. 71k § 5 ustawy z dnia 14 lutego...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu...

Roczny Plan Działania na rok 2016

2015-11-02
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konsultacje zewnętrzne projektu Rocznego Planu Działania na rok 2016 w zakresie planowanych projektów...
Czytaj więcej Roczny Plan Działania na rok 2016

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2015-10-30
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 5 października 2015 r.

2015-10-09
W dniu 5 października 2015 r. odbył się drugi – z trzech wyznaczonych na rok 2015 – egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym drugim od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz....
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 5 października 2015 r.

Konkurs Lex Master

2015-10-09
Z uwagi na odwołanie I Etapu Konkursu spowodowanego awarią serwera, ustalono zmiany w Harmonogramie Konkursu:
Czytaj więcej Konkurs Lex Master

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 5...

2015-10-07
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 648), Minister Sprawiedliwości publikuje...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 5...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

2015-10-06
Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 5 października 2015 r.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

2015-10-02
Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art....
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

Ogłoszenie o koncesji na świadczenie usług polegających na obsłudze realizacji płatności w systemie informatycznym E-płatności

2015-09-30
Ogłoszenie o koncesji na świadczenie usług polegających na obsłudze realizacji płatności w systemie informatycznym E-płatności. Uprzejmie informujemy, że w załączonych odpowiedziach na pytania znajduje się również informacja o zmianie ogłoszenia o koncesji, która jest...
Czytaj więcej Ogłoszenie o koncesji na świadczenie usług polegających na obsłudze realizacji płatności w systemie informatycznym E-płatności

Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 26 września 2015 r. egzaminy...

2015-09-28
Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 26 września 2015 r. egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.
Czytaj więcej Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 26 września 2015 r. egzaminy...

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny oraz komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań...

2015-09-14
Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny oraz komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny w 2015 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny oraz komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań...

Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

2015-09-09
Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art....
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

Delegowanie sędziów i prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości

2015-08-21
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do sędziów i prokuratorów zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oferta skierowana jest do sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów i prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości

VIII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

2015-08-21
Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych: „Powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie organizowania oraz przeprowadzania akcji i...
Czytaj więcej VIII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

Informacja o wydłużeniu czasu trwania egzaminu notarialnego dla zdających - matek karmiących dziecko piersią

2015-08-20
W dniu 20 sierpnia 2015 r. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. poz. 1135, z...
Czytaj więcej Informacja o wydłużeniu czasu trwania egzaminu notarialnego dla zdających - matek karmiących dziecko piersią

Punkt podawczy - Al. Ujazdowskie 19

2015-08-07
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, iż w dniach 10.08 -13.11.2015 r. , z uwagi na prowadzone prace remontowe, punkt podawczy Ministerstwa Sprawiedliwości usytuowany będzie w lokalizacji Al. Ujazdowskie 19, w pomieszczeniu nr 1.
Czytaj więcej Punkt podawczy - Al. Ujazdowskie 19

Nowa lokalizacja biura przepustek

2015-08-07
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, iż z uwagi na prowadzone prace remontowe, w okresie 10.08 - 13.11.2015 r., biuro przepustek Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 usytuowane zostaje od strony ul. Św. Teresy, przy wejściu do Wydziału Skarg i...
Czytaj więcej Nowa lokalizacja biura przepustek

Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie FINANSE PUBLICZNE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów

2015-08-04
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie FINANSE PUBLICZNE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów (Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w...
Czytaj więcej Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie FINANSE PUBLICZNE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

2015-07-29
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań

2015-07-27
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłasza konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań.
Czytaj więcej Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług wsparcia projektu pn....

2015-07-15
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości przekazuje zainteresowanym podmiotom założenia projektu pn. Budowa, uruchomienie i rozwój Centrów Usług Wspólnych, w nawiązaniu do toczącego się dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie...
Czytaj więcej Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług wsparcia projektu pn....

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r.

2015-07-14
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 78f ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615) Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r.

2015-07-14
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 36(6) ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r.
1  ...  4 5 6 7 8 9 10 11 12  ...  22