Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Informacja dla osób ubiegających się o powołanie na stanowisko notariusza

2014-10-24
Osoba ubiegająca się o powołanie na stanowisko notariusza powinna złożyć następujące dokumenty:
Czytaj więcej Informacja dla osób ubiegających się o powołanie na stanowisko notariusza

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r.

2014-10-23
W dniu 20 października 2014 r. odbył się drugi – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz....
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20...

2014-10-23
W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r., na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20...

Wyniki naboru dotyczące zapytania ofertowego DWOiP-I/NMF7-02/14 z dnia 26.09.2014 roku

2014-10-03
W załączniku wyniki otwartego naboru ofert na wykonanie, dostawę i konfekcjonowanie materiałów na potrzeby konferencji otwierającej projekt. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie...
Czytaj więcej Wyniki naboru dotyczące zapytania ofertowego DWOiP-I/NMF7-02/14 z dnia 26.09.2014 roku

Wyniki naboru dotyczące zapytania ofertowego DWOiP-I/NMF7-01/14 z dnia 25.09.2014 roku

2014-10-03
W załączniku wyniki otwartego naboru ofert na realizację usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną, usługą cateringu, noclegu, jak i transferu gości z zagranicznych z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko na potrzeby konferencji otwierającej projekt....
Czytaj więcej Wyniki naboru dotyczące zapytania ofertowego DWOiP-I/NMF7-01/14 z dnia 25.09.2014 roku

Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 27 września 2014 r. egzaminy...

2014-09-29
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 27 września 2014 r. egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na...
Czytaj więcej Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 27 września 2014 r. egzaminy...

Ogłoszenie o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2014-09-17
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 648) zawiadamia, że...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.

2014-09-08
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.

Informacja dla klientów

2014-08-14
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, iż nie współpracuje i nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez firmę Impessa Sp. z o.o. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa NIP: 693-211-56-50, która jest administratorem strony ...
Czytaj więcej Informacja dla klientów

Komunikat w sprawie wyników konkursu ofert

2014-07-09
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż rozstrzygnięty został konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.
Czytaj więcej Komunikat w sprawie wyników konkursu ofert

Rejestracja on–line w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

2014-07-02
Na prośbę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, w związku z ogłoszeniem o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2014 r. prowadzi rekrutację do...
Czytaj więcej Rejestracja on–line w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.

2014-04-03
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

2014-03-24
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin adwokacki, przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

2014-03-24
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin radcowski, przeprowadzony w dniach 19-21 marca 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2014 r.

2014-03-11
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 33 (2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2014 r.

Ogłoszenie o dialogu technicznym, prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego, poprzedzającym przygotowanie postępowania o...

2014-03-06
Ogłoszenie o dialogu technicznym, prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego, poprzedzającym przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie opracowania i realizacji medialnej kampanii społecznej wraz z badaniem świadomości społecznej dotyczącej nieletnich...
Czytaj więcej Ogłoszenie o dialogu technicznym, prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego, poprzedzającym przygotowanie postępowania o...

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2014-02-25
Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” realizowanego
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy...

2014-02-21
Z dniem 15 listopada 2012 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2012/29/UE) ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (dalej- Dyrektywa). Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy...

Termin przeprowadzenia w 2014 r. zawodowego egzaminu notarialnego

2014-02-11
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej uprzejmie informuje, że Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia w 2014 r. zawodowego egzaminu notarialnego

Seminaria dla sędziów

2014-01-23
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka uprzejmie informuje o możliwości wzięcia udziału w cyklu seminariów na temat Stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym, organizowanym przez Centrum Europejskie Uniwersytetu...
Czytaj więcej Seminaria dla sędziów

Ogłoszenie o terminie pierwszego egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2014 roku

2013-12-30
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, ze zm.), wyznacza termin pierwszego egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2014 rokuna dzień 7 kwietnia 2014 r., godz. 10:00.
Czytaj więcej Ogłoszenie o terminie pierwszego egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2014 roku

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

2013-12-30
Na podstawie 8a ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, ze zm.) Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań...
Czytaj więcej Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

Konkurs na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej nie został rozstrzygnięty

2013-12-23
  Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że konkurs na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń,...
Czytaj więcej Konkurs na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej nie został rozstrzygnięty

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

2013-12-20
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

2013-12-16
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

2013-12-16
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu

2013-12-12
Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich i trybu pracy komisji konkursowej, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17...
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego...

2013-12-12
Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich i trybu pracy komisji konkursowej stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17...
Czytaj więcej Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego...

Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego

2013-12-11
Komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości ogłosiły już wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 5 – 6 listopada 2013 r.
Czytaj więcej Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego...

2013-12-02
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości (zwany dalej Zapraszającym lub DB) informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie...
Czytaj więcej Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego...
1  ...  5 6 7 8 9 10 11 12 13  ...  21