Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

2015-03-09
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1–2 kwietnia 2014 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu komorniczego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

2015-03-09
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-21 marca 2014 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisje Egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2015 r.

2015-02-27
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, z późn. zm.) w zw. z art. 33(2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2015 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2015 r.

2015-02-27
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2015 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2015 r.

2015-02-27
Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań na egzaminy konkursowy i komorniczy podaje do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2015 r.

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

2015-02-25
Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu konkursu Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości rozpisał z dniem dzisiejszym ww. konkurs.
Czytaj więcej Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

Informacja dotycząca projektu "Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym"

2015-02-04
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka - Beneficjent projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w...
Czytaj więcej Informacja dotycząca projektu "Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym"

Informacja o zakończeniu projektu PO KL - „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i...

2015-02-04
Informacja o zakończeniu projektu PO KL - „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich”
Czytaj więcej Informacja o zakończeniu projektu PO KL - „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i...

Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

2015-01-30
Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

2015-01-28
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do sędziów orzekających w sprawach karnych zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

W związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na Portalu ems.ms.gov.pl...

2015-01-19
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż w związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na Portalu ems.ms.gov.pl uruchomione zostały elektroniczne usługi rejestracji spółek jawnej i komandytowej z wykorzystaniem wzorca...
Czytaj więcej W związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na Portalu ems.ms.gov.pl...

Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu notarialnego

2015-01-15
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, 993 i 1585) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 8 – 10...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu notarialnego

Zwolnienie będących wolontariuszami kandydatów na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży z opłaty za...

2015-01-12
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, że od 2 stycznia 2015 r. będący wolontariuszami kandydaci na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92a...
Czytaj więcej Zwolnienie będących wolontariuszami kandydatów na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży z opłaty za...

Informacja o zakończeniu projektu PO KL

2015-01-12
„Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich”.
Czytaj więcej Informacja o zakończeniu projektu PO KL

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

2014-12-31
Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję syndyka w roku 2015
Czytaj więcej Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

Ogłoszenie o terminie egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2015 r.

2014-12-31
Minister Sprawiedliwości, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 776), ogłasza następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2015 roku.
Czytaj więcej Ogłoszenie o terminie egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2015 r.

Wyniki VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

2014-12-29
Wyniki VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Czytaj więcej Wyniki VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 – 5 września 2014 r.

2014-12-18
„Na podstawie art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 2014 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego,...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 – 5 września 2014 r.

Informacja o wynikach konkursu na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań...

2014-12-12
Informacja o wynikach konkursu na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań statutowych, wykonania zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza swoją...
Czytaj więcej Informacja o wynikach konkursu na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

2014-12-10
Minister Sprawiedliwości ­– Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, w dniu 10 grudnia 2014 r., po przeprowadzeniu procedury konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

Wyniki formalnej oceny konkursu

2014-12-03
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania Wsparcie Ośrodków komisja konkursowa przedstawia listę podmiotów, które spełniły wymagania formalne i zostaną poddane ocenie merytorycznej.
Czytaj więcej Wyniki formalnej oceny konkursu

Listy osób które uzyskały pozytywny wynik egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz osób, które uzyskały...

2014-12-01
Listy osób które uzyskały pozytywny wynik egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą
Czytaj więcej Listy osób które uzyskały pozytywny wynik egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz osób, które uzyskały...

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na wdrożenie Architektury Korporacyjnej IT w Ministerstwie...

2014-11-18
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego zgodnie z art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w zw. z § 3 ust. 1 Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego, poprzedzającego ogłoszenie...
Czytaj więcej Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na wdrożenie Architektury Korporacyjnej IT w Ministerstwie...

Informacja w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna...

2014-11-14
Stosownie do treści § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189) – dalej: rozporządzenie, Komisja Konkursowa otwartego konkursu ofert na powierzenie...
Czytaj więcej Informacja w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna...

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

2014-11-14
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na rok 2015. Egzaminy te...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

2014-11-06
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

2014-11-06
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637 i 993) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

2014-11-06
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635 i 993) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

VII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

2014-10-31
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,...
Czytaj więcej VII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu...

2014-10-28
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 20 października 2014 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu...
1  ...  5 6 7 8 9 10 11 12 13  ...  22