Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie

2009-08-04
W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, pod ogłoszeniem o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką, informacji o obowiązku uzupełniania wymaganej dokumentacji o dodatkowe dokumenty , Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi wyjaśnia, że nie jest konieczne dołączenie do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką innych dokumentów , aniżeli te, które zostały wymienione w ogłoszeniu Ministra Sprawiedliwości.

Art. 75 c ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.) określa, jakie dokumenty powinno zawierać zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Należy również zwrócić uwagę, że ocenę rękojmi o której mowa w ogłoszeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, dokonuje się na etapie wpisu na listę aplikantów adwokackich, który jest prowadzony w ramach zupełnie odrębnej procedury i w oparciu o inną podstawę prawną.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 12.10.2010 11:46 | Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2010 11:46