Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NOTARIALNYM

2009-05-29
Minister Sprawiedliwości , na podstawie art. 74 § 5 i 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286) oraz art. 17 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286) wyznacza termin egzaminu notarialnego dla aplikantów notarialnych, którzy egzamin konkursowy zdali w dniu 10 grudnia 2005 r.:
na dzień 15 lipca 2009 r. godz. 10.00. – część pierwsza,
na dzień 16 lipca 2009 r. godz. 10.00. – część druga,
oraz na dzień 17 lipca 2009 r. godz. 10.00. – część trzecia.

Zobacz pełną treść ogłoszenia

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 12.10.2010 11:46 | Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2010 11:46