Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Roczny Plan Działania na rok 2016

2015-11-02

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konsultacje zewnętrzne projektu Rocznego Planu Działania na rok 2016 w zakresie planowanych projektów konkursowych.

W Rocznym Planie Działania uwzględnione zostaną trzy konkursy, w tym:

  • jeden konkurs na projekty wspierające realizację celu szczegółowego 2 Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze poprzez organizację szkoleń dla prezesów sądów oraz  prokuratorów,  rzeczników i zastępców rzeczników sądów okręgowych i apelacyjnych oraz rzeczników i zastępców rzeczników prokuratur apelacyjnych i okręgowych oraz prokuratur wojskowych,
  • dwa konkursy na projekty wspierające realizację celu 3 Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania poprzez organizację szkoleń oraz studiów podyplomowych dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie w terminie do 6 listopada br. uwag do projektu Rocznego Planu Działania na rok 2016 w zakresie propozycji szczegółowych  kryteriów wyboru projektów. Uwagi należy przesyłać na adres: anna.czapracka@ms.gov.pl
 
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Cikoto-Wawrzyniak Iwona | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 02.11.2015 | Data dodania: 02.11.2015 09:58 | Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2015 09:58