Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące IX otwartego konkursu na dotację z FPPoPP w części dotyczącej pokrzywdzonych

2015-12-23

Dysponent Funduszu powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego, w dniu 18 grudnia 2015 r. podjął decyzję w przedmiocie wyników „IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2016” (DWMPC-V-5611-2/15).

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rytka Barbara | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 23.12.2015 | Data dodania: 23.12.2015 15:52 | Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2015 15:55