Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego – pomoc postpenitencjarna

2015-12-28

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na realizację w roku 2016 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin”.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Dysponent Funduszu przyjął oferty następujących podmiotów:

1.     Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

2.     Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała

3.     Fundacja POMOST, ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze

4.     Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej JUNONA, ul. Sokola 14/68, 82-500 Kwidzyn

5.     Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa

6.     Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski

7.     Fundacja Sławek, ul. Gen. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa

8.     Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa

9.     Stowarzyszenie Pomocy LUDZIE LUDZIOM, ul. Reymonta 10, 50-225 Wrocław

10.   Stowarzyszenie ALTER EGO, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła

11.   Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka, Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz

12.   Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa

13.   Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność EMAUS, ul. Sandomierska 55/57, 80-074 Gdańsk

14.   Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku, ul. Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko

15.   Fundacja-Instytut św. Brata Alberta, ul. Śląska 50, 72-600 Świnoujście

16.   Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach, ul. Świętojańska 4, 08-110 Siedlce 

17.   Fundacja Uwolnienie, ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź

18.   Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, ul. Czyżówka 50, 30-526 Kraków

19.   Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

20.   Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Białymstoku, ul. Świętojańska 2A, 15-082 Białystok

21.   Fundacja Pedagogium, ul. Marszałkowska 115, 00-950 Warszawa

22.   Pogotowie Społeczne, ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań

23.   Stowarzyszenie POSTIS, ul. Fieldorfa 7/4, 20-819 Lublin

24.   Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej TULIPAN, ul. Zofii Nałkowskiej 8/27, 70-785 Szczecin

25.   Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji Mateusz, ul. Kościuszki 77/79, 87/100 Toruń

26.   Stowarzyszenie Bractwo Więzienne Oddział Kujawsko-Pomorski, Pl. Kościeleckich 7; 85-347 Bydgoszcz

27.   Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno

28.   Stowarzyszenie INTER CAETERA, ul. Łanowa 43, 30-725 Kraków

29.   Fundacja Wzajemnej Pomocy Alternatywa, ul. Karkoszki 24, 37-545 Gomunice

30.   Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Jezuicka 4, 20-113 Lublin.

 

Łączna suma przyznanych dotacji w/wym. podmiotom wynosi 1.900.000 zł.

Podmioty, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert zostaną poinformowane (mailowo) o przyczynach nie otrzymania dotacji lub dalszym postępowaniu w zakresie zawarcia umów.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Witold Cieśla | Edytor: Witold Cieśla
Data wytworzenia: 28.12.2015 | Data dodania: 28.12.2015 09:20 | Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2015 09:20