Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie OBSŁUGA INTERESANTA W SĄDZIE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów

2016-01-21

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie  OBSŁUGA INTERESANTA W SĄDZIE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów (Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji).

Osoby, które uzyskają wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą zyskają możliwość świadczenia usług eksperckich w zakresie wyboru projektów w ww. obszarze.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów PO WER.

Ostateczny termin na składanie dokumentów to: 2 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Ministerstwa Sprawiedliwości).

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Szkudelska Milena | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 21.01.2016 | Data dodania: 21.01.2016 09:00 | Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2016 10:08