Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiar sprawiedliwości

2016-02-12

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinach:

1.            wymiar sprawiedliwości – studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

2.            wymiar sprawiedliwości – szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Osoby, które uzyskają wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą, będą miały możliwość świadczenia usług eksperckich w zakresie wyboru projektów w ww. obszarze.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Ostateczny termin na składanie dokumentów to: 25 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Ministerstwa Sprawiedliwości).

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Witold Cieśla | Edytor: Witold Cieśla
Data wytworzenia: 12.02.2016 | Data dodania: 12.02.2016 10:26 | Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2016 10:26