Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Informacja w sprawie naboru partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER ogłoszonego dnia 22 stycznia 2016 r.

2016-03-01

Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje o unieważnieniu naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–003/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Jakub Michalski | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 01.03.2016 | Data dodania: 01.03.2016 15:11 | Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2016 15:13