Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

2016-03-10

Minister Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.

Oferta skierowana jest do nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz osób nieposiadających wykształcenia pedagogicznego.

Oferty, z uwzględnieniem danych adresowych i telefonicznych kandydata należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 roku

na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

z dopiskiem – konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Ministerstwo Sprawiedliwości

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do ogłoszenia zamieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości www.bip.ms.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. O złożeniu oferty w terminie decydować będzie data stempla pocztowego.

Lista osób, których oferty nie zostały odrzucone, będzie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pytania można kierować pod numer telefonu: (22) 23-90-762

Informacja z 10 maja 2016 r.

Minister Sprawiedliwości informuje, że w dniu 12 maja 2016r. nie odbędzie się konkurs na stanowisko na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy. Minister Sprawiedliwości na podstawie § 2618 ust.2 rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich  ( Dz. U. z 2014r. poz. 1054 oraz 2015r. poz. 1809) zarządził ponowne przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 11.03.2016 | Data dodania: 11.03.2016 09:33 | Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2016 15:11