Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

e-Płatności – zaproszenie do udziału w testach integracyjnych

2016-03-18

Operatorzy płatności, agenci rozliczeniowi – zapraszamy do udziału w testach integracyjnych z systemem e-Płatności wytworzonego w ramach Projektu  pn.: „Wdrożenie systemu informatycznego realizującego płatności” w ramach projektu POKL „Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości”. Testy integracyjne będą prowadzone na bazie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, tj. Planu testów i scenariuszy testowych.

O zgłoszenia do testów prosimy do dnia 29 marca br., drogą mailową na adres poczty elektronicznej Kierownika Projektu, Pana Grzegorza Króla, krol@krakow.sa.gov.pl.

Wraz ze zgłoszeniem prosimy o wyznaczenie Koordynatora testów z Państwa strony, który będzie odpowiedzialny wraz z Wykonawcą za skonfigurowanie środowiska testowego, jego prawidłowe działanie po stronie Operatora Płatności, zgłaszanie błędów po stronie systemu Operatora Płatności.

W celu przystąpienia do testów konieczne może być podpisanie Umowy o zachowaniu poufności.

Zastrzegamy, że udział w testach integracyjnych nie wiąże się ze świadczeniem usług na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości ani nie jest warunkiem złożenia oferty w toczącym się postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług płatniczych (DB-IV-370-19/15).

Dodatkowych informacji dotyczących udziału w testach udziela: Pan Grzegorz Król, tel. 608 443 019, krol@krakow.sa.gov.pl.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Małgorzata Gołyńska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 18.03.2016 | Data dodania: 18.03.2016 16:21 | Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2016 12:42