Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Nowelizacja rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dotyczących przeprowadzania egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną

2016-08-03
W dniu 3 sierpnia 2016 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenia w sprawie:
- komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego,
- komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego,
- komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego.
 
Obowiązujące od dnia 3 sierpnia br. regulacje przewidują m.in. możliwość wydłużenia czasu egzaminu wstępnego dla osób niepełnosprawnych oraz pozwalają na szczególny sposób rozwiązywania przez te osoby zestawu pytań testowych.
 
Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, poparty wskazanymi w rozporządzeniu dokumentami:
- czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę tj. o 75 minut,
- przewodniczący komisji egzaminacyjnej może udzielić zgody na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Justyna Chudek | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 03.08.2016 | Data dodania: 03.08.2016 11:22 | Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2017 14:37