Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Informacja dla sądów o sposobie udostępniania informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z biurami informacji gospodarczej

2016-08-05

W związku ze zmianą treści  § 372 ust.1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych  z dnia 23.12.2015 r, w wersji obowiązującej od 1 lipca 2016 r.  celem realizacji  obowiązku z Ustawy  z dnia 9 .04. 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - w celu maksymalnego uproszczenia i zautomatyzowania procesu wymiany danych pomiędzy sądami i biurami informacji gospodarczej, podjęto działania w kierunku opracowania standardu wymiany danych oraz  scentralizowanej  platformy  ich  wymiany, które  umożliwią  jednoczesne ich  przekazanie  do wszystkich biur.

Ostateczne wdrożenie rozwiązania,  które spełni wymogi wszystkich stron wymiany  -  planowane jest na koniec 2016 roku.

Do czasu jego wdrożenia , w celu przekazania danych do biur informacji gospodarczych należy skorzystać z  dotychczas funkcjonujących elektronicznych kanałów dostępowych.

Sądy, które nie posiadają interfejsów automatycznego   przekazywania danych do BIG, powinny skorzystać z aplikacji web poszczególnych biur lub przekazywać dane za pomocą plików w formatach właściwych dla danego BIG,   możliwych do pobrania na poniższych stronach:


Przypominamy, że rozpoczęcie przekazywania danych do biur informacji gospodarczej musi być poprzedzone   procesem rejestracji użytkowników sądów w każdym z biur osobno.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Idasik Michał | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 05.08.2016 | Data dodania: 05.08.2016 16:47 | Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2016 11:27