Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego

2016-10-05

Ministerstwo Sprawiedliwości, zgodnie z § 38 ust. 1 i §7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe, (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z póź. zm. ) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego
z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej państwowej jednostce budżetowej.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników - kopiarek, należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do dnia 21 października 2016 r. na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Administracyjno – Finansowe
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 572, fax: 22 52 12 245,
e-mail: sekretariat.baf@ms.gov.pl

Załączniki:

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Grzegorz Staniak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 05.10.2016 | Data dodania: 05.10.2016 13:01 | Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2016 13:05