Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Komisje Egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego

2016-10-11
Komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 6 – 8 września 2016 r.
            Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 322 osób.
 
W bieżącym roku uprawnionymi do przystąpienia do egzaminu notarialnego byli jedynie aplikanci, którzy ukończyli aplikację notarialną w latach ubiegłych, którzy egzaminu dotychczas nie zdali bądź do niego nie przystąpili oraz osoby przystępujące do egzaminu z innego tytułu niż odbycie aplikacji. Z uwagi na wydłużenie ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) okresu aplikacji notarialnej do 3 lat i 6 miesięcy, w 2016 r. nie było rocznika aplikantów, który ukończył aplikację.
           
            Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 65 osób, co stanowi 20% ogółu zdających. Jest to wynik niższy od zeszłorocznego, kiedy to egzamin zdało 29% przystępujących do egzaminu.
            Wyniki egzaminu notarialnego przed poszczególnymi komisjami przedstawiają się następująco:
1.      w Gdańsku wynik pozytywny uzyskało 7 z 51 zdających (tj. ok. 14%),
2.      w Katowicach wynik pozytywny uzyskało 20 z 33 zdających (tj. ok. 61%),
3.      w Krakowie wynik pozytywny uzyskało 13 z 58 zdających (tj. ok. 22%),
4.      w Poznaniu wynik pozytywny uzyskało 6 z 50 zdających (tj. ok. 12%),
5.      w Warszawie wynik pozytywny uzyskało 9 z 47 zdających (tj. 19%),
6.      w Warszawie (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 6 z 46 zdających (tj. 13%),
7.      we Wrocławiu wynik pozytywny uzyskało 4 z 37 zdających (tj. ok. 11%).
 
Spośród 322 osób, które przystąpiły do egzaminu, 227 zdających ukończyło w poprzednich latach aplikację notarialną, co stanowi 70 % ogółu zdających. Pozostałą grupę 95 zdających stanowiły osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji.
Wyższy poziom zdawalności, tj. 22% uzyskały osoby, które ukończyły aplikację notarialną. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało 17% zdających.
 
Zdającym, którzy otrzymali pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, Minister Sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 2 ustawy – Prawo o notariacie. Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza, zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 11 ww. ustawy.          
 
Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu notarialnego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia.   
 
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 11.10.2016 | Data dodania: 11.10.2016 10:30 | Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2016 11:24