Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2016-10-27

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert oraz zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Ogłoszenie Ogłoszenie (liczba pobrań: 1589)
Załącznik nr 1 do oferty Załącznik nr 1 do oferty (liczba pobrań: 898)
Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty (liczba pobrań: 804)
Załącznik nr 3 do oferty Załącznik nr 3 do oferty (liczba pobrań: 766)
Wzór oferty Wzór oferty (liczba pobrań: 938)
Sprawozdanie Sprawozdanie (liczba pobrań: 789)
Kwartalna informacja Kwartalna informacja (liczba pobrań: 767)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Stopniak Bogumił | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 27.10.2016 | Data dodania: 27.10.2016 16:25 | Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2016 16:28