Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator” organizowanego w ramach Działania 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości

2017-01-10

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator”.

Informacje o spotkaniu

Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu.

Miejsce i termin spotkania:

sala 501 w  Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, 19 stycznia 2017 r. w godz. 10:00-13:00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (doc ) na adres email: power@ms.gov.pl.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 17 stycznia 2017 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 23 90 265, (22) 23 90 563.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji.

Dla kogo

Osoby zainteresowane aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator”.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 10.01.2017 | Data dodania: 10.01.2017 13:09 | Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2017 13:11