Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/17 pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr prokuratury” w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości"

2017-02-08

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/17 pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr prokuratury” w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości".

Konkurs ma na celu wyłonienie projektów zakładających opracowanie i wdrożenie i zrealizowanie szkoleń z zakresu zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr prokuratury w jednym z dwóch poniższych modułów:

  1. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej i skarbowej – problematyka wyłudzeń podatku VAT,
  2. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej dokonywanej przy użyciu internetu i systemów informatycznych/komputerowych, w tym współpraca z międzynarodowymi instytucjami i organami monitorującymi internet.

Informacje o spotkaniu:

Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdą państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (link https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/ogloszenia-o-naborach/news,8987,ogloszenie-o-konkursie-nr.html

Miejsce i termin spotkania:

  • sala 501 w  Ministerstwie Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
  • 16 lutego  2017 r. w godz. 10:00-13:00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (doc) na adres email: aneta.utkowska@ms.gov.pl.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 lutego 2017 r.

W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 23 90 577. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji.

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy (liczba pobrań: 266)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Aneta Utkowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 08.02.2017 | Data dodania: 08.02.2017 15:00 | Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2017 15:11