Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/17 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji” organizowanego w ramach Działania 2.17. „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” w ramach osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2017-03-16

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/17  pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji” organizowanego w ramach Działania 2.17.

Informacje o spotkaniu

Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (link https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/ogloszenia-o-naborach/news,9136,ogloszenie-o-konkursie-nr.html)

Miejsce i termin spotkania:

sala 615 w  Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,

4 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 -13.00

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (doc) na adres email: szkoleniapower@ms.gov.pl

Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 marca 2017 r.

W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny: 22 23 90 577.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji.

Dla kogo

Osoby zainteresowane aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004  pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji” organizowanego w ramach Działania 2.17. „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy (liczba pobrań: 393)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Aneta Utkowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 16.03.2017 | Data dodania: 16.03.2017 16:57 | Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2017 17:11