Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 28 – 31 marca 2017 r.

2017-04-03
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki na egzamin adwokacki, przeprowadzony w dniach 28 – 31 marca 2017 r.
 
Zgodnie z art. 77a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), zadania egzaminacyjne wraz z opisami istotnych zagadnień na każdą część egzaminu sporządził zespół do przygotowania zadań na egzamin adwokacki, składający się z 8 członków: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości i 4 adwokatów wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
 
Ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów w oparciu o kryteria zawarte w art. 78e ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, tj. zachowanie wymogów formalnych, zastosowanie właściwych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje, a w odniesieniu do zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - z uwzględnieniem interesu publicznego. 
 
Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie – Prawo o adwokaturze. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania, zawierający standardowe oczekiwania fachowości profesjonalnego pełnomocnika. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Justyna Chudek | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 03.04.2017 | Data dodania: 03.04.2017 13:26 | Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2017 13:35