Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/17 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej” organizowanego w ramach Działania 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości

2017-04-06

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/17 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej”.

Informacje o spotkaniu

Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu. Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości link: https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/ogloszenia-o-naborach/news,9171,ogloszenie-o-konkursie-nr.html

Miejsce i termin spotkania:

  • sala 501 w  Ministerstwie Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00-559 Warszawa,
  • 20 kwietnia 2017 r. w godz. 10:00-13:00.
     

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (doc ) na adres email: szkoleniapower@ms.gov.pl

Na zgłoszenia czekamy do dnia 18 kwietnia 2017 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 23 90 577.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji.

Dla kogo

Osoby zainteresowane aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/17 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej”.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Aneta Utkowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 06.04.2017 | Data dodania: 06.04.2017 15:20 | Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2017 15:23