Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu Okręgowego i Rejonowego

2017-06-05

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ NA WOLNE STANOWISKA DYREKTORA SĄDU:

  1. Okręgowego w: Bielsku-Białej i Włocławku;

  2. Rejonowego w: Toruniu i Włocławku.

 
Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy, w terminie 7 dni od dnia publikacji informacji na stronie BIP Ministerstwa Sprawiedliwości /decyduje data stempla pocztowego/ przesłać drogą pocztową na adres: Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Al. Ujazdowskie 11. 00-950 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11. 00-950 Warszawa w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Powołanie na stanowisko dyrektora sądu...".
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 05.06.2017 | Data dodania: 05.06.2017 11:32 | Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2017 15:09