Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Międzynarodowe sympozjum o mediacji

2017-09-28

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. sympozjum „Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci”.

Organizatorem konferencji jest Międzynarodowe Centrum Mediacji w Sprawach Rodzinnych i Uprowadzeń Dzieci z siedzibą w Berlinie (MIKK), któremu wsparcia udzieliły Ministerstwa Sprawiedliwości Polski i Niemiec.

Wydarzenie ma związek z obchodami 10. rocznicy podpisania Deklaracji Wrocławskiej dotyczącej mediacji rodzinnych. Sympozjum jest również urzeczywistnieniem polsko-niemieckiego porozumienia z 2011 r. o współpracy w zakresie mediacji rodzinnych.

Miejscem konferencji będzie Aula Schumana (budynek nr 21) na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Przewidziana została część plenarna oraz warsztatowa. Poniżej w załączniku szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy.  

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 28.09.2017 | Data dodania: 28.09.2017 16:05 | Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2017 10:04