Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Szkoły w ZP i SdN zakwalifikowane do udziału w Rządowym programie…”Aktywna tablica”

2017-09-28

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) Zespół powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 209/17/DSRiN z dnia 20 września 2017 r. rozpatrzył wnioski dyrektorów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich o udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach Programu przyznano wsparcie finansowe następującym szkołom:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zakładzie Poprawczym w Barczewie – 14000,- zł

  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach – 14000,- zł

  3. Szkoła Podstawowa nr 14 w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy – 13800,- zł

  4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie – 9200,- zł

  5. Szkoła Podstawowa w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju – 13700,- zł

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Maria Miklewska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 28.09.2017 | Data dodania: 29.09.2017 09:47 | Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2017 10:05