Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-09-29

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego:

  • z dniem 1 października 2017 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;

  • z dniem 1 października 2017 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;

  • z dniem 1 listopada 2017 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;

  • z dniem 1 grudnia 2017 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Starachowicach;

  • z dniem 1 grudnia 2017 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Lucyna Oleszek | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 02.10.2017 | Data dodania: 02.10.2017 15:12 | Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2017 14:03