Ulotki informacyjne

Krajowy Rejestr Sądowy

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS oraz Organizacje Pożytku Publicznego.

Przejdź do wyszukiwarki

Rejestracja spółki z o.o.

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Przeglądarka Ksiąg Wieczystych

Przeglądarka ksiąg wieczystych umożliwia bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych w sądach w których wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Przejdź do przeglądarki ksiąg wieczystych

EKW - Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Instrukcja dla obywateli

Jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się na wózku. Nie jestem w stanie sięgnąć do mikrofonu dla świadka, a muszę złożyć zeznanie.

Sale rozpraw zostały wyposażone w dodatkowe gniazda pozwalające na podłączenie mikrofonu mobilnego. W ten sposób osoby, które nie są w stanie podejść do barierki dla świadków mogą na siedząco z innego dowolnego miejsca sali złożyć swoje zeznania. Należy przed rozprawą poinformować pracowników sekretariatu o takiej potrzebie lub zgłosić ją sędziemu na sali rozpraw.

Po jednej ze stron postępowania bierze udział wiele osób (kilkoro powodów, pozwanych, wnioskodawców czy uczestników). Czy jest możliwe zapewnienie większej ilości mikrofonów dla nich wszystkich?

Na każdej sali rozpraw jest możliwość podłączenia równocześnie kilku mikrofonów. W ten sposób każda z osób otrzyma mikrofon mobilny, który umożliwi jej składanie stosownych oświadczeń z zajmowanego miejsca.

Filmowanie mnie krępuje, czy mogę złożyć wniosek o protokołowanie wyłącznie w formie papierowej? Czy jako strona postępowania czy świadek mam prawo do wyboru metody protokołowania e-protokół lub tradycyjny protokół papierowy?

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego w sposób jednoznaczny wskazują, iż protokół powinien być sporządzony w formie elektronicznej (e-protokół). Zarówno strony, ich pełnomocnicy nie mogą żądać protokołowania w innej formie. Także sąd nie może decydować o wyborze formy protokołu. Protokół papierowy w tradycyjnej formie może zostać sporządzony tylko w sytuacji, gdy dana sala rozpraw nie została wyposażona w urządzenia pozwalające na rejestrację rozprawy lub nastąpiła awaria systemu uniemożliwiająca dokonanie takiego nagrania.

W jaki sposób mogę zapoznać się z nagranym protokołem (e-protokołem)?

Każda strona postepowania w celu zapoznania się z protokołem rozprawy może:

  1. udać się do gmachu sądu – do czytelni. W tym celu powinna udać się do sekretariatu właściwego Wydziału lub biura Obsługi Interesanta i osobiście lub telefonicznie umówić się na termin zapoznania się z aktami. Czytelnie zostały wyposażone w urządzenia pozwalające na odtworzenia nagranej rozprawy. Tylko w czytelni strona ma możliwość zapoznania się z protokołem pokazującym zarówno dźwięk jak i obraz.

  2. złożyć wniosek o wydanie odpisu protokołu (płyty z nagraniem). Pisemny wniosek o doręczenie odpisu protokołu należy złożyć do biura podawczego. Wniosek ten należy opłacić kwotą 15 zł za zapis. Sąd sporządzając odpis protokołu nagrywa dla strony płytę z zapisem dźwięku albo obrazu i dżwięku. 

Czy mogę zażądać od sądu dostarczenia odpisu protokołu zawierającego zarówno dźwięk jak i obraz?

Każda strona postepowania, jak i jej pełnomocnik, ma prawo do zapoznania się z aktami prowadzonej sprawy i prawo obejrzenia nagranych protokołów. Sporządzając odpis protokołu dla strony lub jej pełnomocnika sąd udostępnia na płycie CD lub DVD zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują jednak, że przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny. Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku. W gmachu sądu strona i jej pełnomocnik mogą zapoznać się z nagranym protokołem rozprawy, zarówno dźwiękiem, jak i obrazem.

Czy mogę złożyć wniosek o zapisanie protokołu na własnym nośniku danych np. pendrive?

Odpisy protokołów wydawane są wyłącznie na płytach CD lub DVD. Strona postępowania, jak również jej pełnomocnik, nie mają możliwości nagrania protokołu rozprawy na inny, własny nośnik danych.

Co to jest protokół skrócony i jaką role pełnią adnotacje w nim zamieszczone?

Obok protokołu w formie nagrania sekretarz sądowy pod nadzorem sędziego sporządza tzw. protokół skrócony. Ma on postać papierową i wszywany jest do akt sprawy. W protokole tym zawarte są najważniejsze informacje dotyczące sprawy i czynności podejmowanych przez uczestników postępowania (oznaczenie sądu, stron i obecnych na posiedzeniu pełnomocników, miejsce i datę posiedzenia, nazwiska sędziego i protokolanta, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu, czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu – mają one charakter obligatoryjny). Każdy zapis w protokole skróconym przyjmuje postać adnotacji powiązanej z odpowiednim miejscem w nagraniu. W ten sposób protokół skrócony pełni rolę swoistego „spisu treści” nagrania. Możliwe jest także czynienie w protokole skróconym innych adnotacji publicznych – dostępnych dla stron, które nie są obligatoryjne, a ich celem jest ułatwienie odnalezienia w protokole jego odpowiedniego fragmentu bez konieczności odsłuchiwania całego nagrania

Czy istnieje możliwość odszukiwania konkretnej adnotacji?

Program ReCourt – Player przewiduje możliwość odszukania adnotacji za pomocą funkcji „Filtruj”. Należy wpisać w pole „Adnotacja” szukaną frazę i wcisnąć przycisk „Filtruj”. Program odnajdzie wszystkie adnotacje zawierające poszukiwaną frazę.

W jaki sposób odszukać właściwy interesujący mnie fragment nagrania np. zeznanie jednego z kilku zeznających na rozprawie świadków bez konieczności odsłuchiwania całej rozprawy?

Dzięki adnotacjom znajdującym się w protokole skróconym możliwe jest odnalezienie interesującego nas fragmentu nagrania. Adnotacje wyświetlane są na ekranie monitora podczas odtwarzania protokołu. Wybierając określoną adnotacje przesuwamy się do wybranego fragmentu nagrania. Istnieje także możliwość ręcznego przesuwania nagrania za pomocą suwaka umieszczonego pod adnotacjami oraz używając przycisków – przewiń do przodu i do tyłu (>> i <<).

Jakie warunki techniczne powinien spełniać mój komputer aby możliwe było odsłuchanie nagrania w domu?

Aby odsłuchać nagranie w domu, potrzebny jest komputer z procesorem x86, z systemem operacyjnym Windows XP/7/8 lub systemem operacyjnym Linux bądź MacOS, wyposażony w czytnik CD/DVD.Na każdej płycie zawierającej nagrany protokół znajduje się program umożliwiający odsłuchanie protokołu.

W jaki sposób odtworzyć nagranie?

Program RecourtPlayer powinien się automatycznie otworzyć przy włożeniu płyty do napędu CD/DVD, jeśli włączona jest funkcja autoodtwarzania. Jeżeli nie - należy odszukać RecourtPlayer w katalogu zawierającym nagranie i go uruchomić. Po uruchomieniu program RecourtPlayer powinien automatycznie załadować plik audio-wideo (bądź audio) wraz ze wszystkimi dostępnymi w katalogu plikami zawierającymi adnotacje.

Innymi słowy: otrzymaną płytę należy umieścić w odtwarzaczu (stacji dysków) w komputerze. Następnie wybrać z ekranu ikonę „komputer” i ją uruchomić. Wybierz stację dysków. 

Na ekranie pojawią się pliki znajdujące się na dysku. Na ostatnim miejscu w formacie PDF zamieszczona została instrukcja obsługi programu. Aby uruchomić nagranie należy wejść do ikony folderu. Jest to pierwsza ikona na liście oznaczona żółtą otwierającą się okładką. 

Odszukaj na ekranie pliku RecourtPlayer oznaczonego granatowym kółkiem z umieszczonym w środku niebieskim trójkątem. Kliknięcie spowoduje uruchomienie nagrania. Czas potrzebny do uruchomienia nagrania jest zależny od długości protokołu. Czasem trzeba odczekać dłuższą chwilę, aż nagranie zostanie uruchomione. 

Co to jest transkrypcja?

Każda strona postepowania, jak i jej pełnomocnik, ma prawo do zapoznania się z aktami prowadzonej sprawy i prawo obejrzenia nagranych protokołów. Sporządzając odpis protokołu dla strony lub jej pełnomocnika sąd udostępnia na płycie CD lub DVD zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują jednak, że przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny. Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku. W gmachu sądu strona i jej pełnomocnik mogą zapoznać się z nagranym protokołem rozprawy, zarówno dźwiękiem, jak i obrazem.

Czy strona postępowania lub jej pełnomocnik mogą żądać dokonania transkrypcji oznaczonego fragmentu protokołu elektronicznego?

Przepis art. 158 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości ubiegania się przez strony lub pełnomocników o dokonanie transkrypcji nagrania. Prawo do decydowania o sporządzeniu transkrypcji oznaczonego fragmentu protokołu przysługuje wyłącznie przewodniczącemu.  Powód lub pozwany mogą zwrócić się do przedsiębiorców, którzy za wynagrodzeniem wykonują usługę transkrypcji (przepisywania nagrania).

Przepis art. 158 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości ubiegania się przez strony lub pełnomocników o dokonanie transkrypcji nagrania. Prawo do decydowania o sporządzeniu transkrypcji oznaczonego fragmentu protokołu przysługuje wyłącznie przewodniczącemu.  Powód lub pozwany mogą zwrócić się do przedsiębiorców, którzy za wynagrodzeniem wykonują usługę transkrypcji (przepisywania nagrania).