Ulotki informacyjne

Krajowy Rejestr Sądowy

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS oraz Organizacje Pożytku Publicznego.

Przejdź do wyszukiwarki

Rejestracja spółki z o.o.

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Przeglądarka Ksiąg Wieczystych

Przeglądarka ksiąg wieczystych umożliwia bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych w sądach w których wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Przejdź do przeglądarki ksiąg wieczystych

EKW - Pytania i odpowiedzi

Koordynator Krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych

Minister Sprawiedliwości na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 208) wyznaczył z dniem 15 listopada 2016 r. na stanowisko Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych - Pana Wojciecha Łukowskiego.

Pan Wojciech Łukowski - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, od dnia 1 lipca 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Pan Wojciech Łukowski z sądownictwem powszechnym związany jest od 1994 r., a stanowisko sędziowskie zajmuje blisko osiemnaście lat. Jako pełnomocnik prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu zajmował się organizacją wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Autor (współautor) 26 artykułów, glos i felietonów, w tym w takich czasopismach jak: "Przegląd Prawa Handlowego", "Prawo spółek", "Rejent", "Radca Prawny", "Monitor Prawniczy", "Gazeta Prawna", "Rzeczpospolita", "Palestra", z których 15 odnotowano w prowadzonej przez Polską Akademię Nauk Polskiej Bibliografii Prawniczej.


ZADANIA
Koordynator Krajowy odpowiedzialny jest za stronę merytoryczną realizowanych projektów informatycznych w sądach powszechnych w zakresie wprowadzania projektu informatycznego systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych.
Koordynator Krajowy w szczególności koordynuje pracami zapewniając ich zgodność z porządkiem prawnym.
Koordynatorowi Krajowemu podległy jest Zespół prawny powołany przez Ministra Sprawiedliwości.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 30.07.2013 | Data dodania: 22.02.2012 10:06 | Data modyfikacji: 07.03.2017 12:14