Działania Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie mediacji

W listopadzie 2009 r. został powołany do życia w Ministerstwie Sprawiedliwości Departament Praw Człowieka, z dniem 1 kwietnia 2010 r. metody ADR, w tym mediacja przeszły do kompetencji tegoż Departamentu (obecnie Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka).

Usytuowanie mediacji w jednym miejscu struktury organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości spowodowało urealnienie prowadzenia skutecznych działań na rzecz upowszechniania i popularyzacji metod ADR w rozwiązywaniu sporów.

W sierpniu 2016 r. Zespół ds. Mediacji został przeniesiony do Departamentu Strategii i Funduszu Europejskich.

Ministerstwo Sprawiedliwości przykłada szczególną uwagę do zagadnień ADR.