Mediacja transgraniczna

Polsko – niemieckie mediacje transgraniczne w sprawach rodzinnych

Obowiązujące w stosunkach dwustronnych porozumienie zawarte pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości RP a Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości RFN przewiduje, że w sprawach dotyczących konfliktów w zakresie:

  • wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • kontaktów z dziećmi,
  • spraw prowadzonych na podstawie Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w stosunkach polsko – niemieckich istnieje możliwość skorzystania z mediacji transgranicznej.
 
Mediacja transgraniczna możliwa jest w sprawach, gdy rodzice (opiekunowie) oraz dziecko, którego sytuacji dotyczy spór mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w różnych państwach.
 
Rodzicom lub opiekunom zainteresowanym mediacją w wyżej wymienionych sprawach bliższych informacji udzielają wyspecjalizowani pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości.
Więcej informacji tutaj.

 

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Kosmulski Paweł | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 11.07.2013 | Data dodania: 11.07.2013 13:45 | Data modyfikacji: 15.12.2015 09:50