Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016 rok

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016 oraz Tydzień Mediacji (17-22 października 2016 r.).

2016-08-26
Mediacja
rys. Łukasz Jagielski

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17-22 października. Oba projekty będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich zwraca się do Państwa o podjęcie, wzorem lat ubiegłych, różnorodnych działań promujących mediację. Poza dyżurami mediatorów mogą to być inicjatywy takie jak konferencje, prelekcje, warsztaty o tematyce mediacyjnej, pikniki rodzinne, debaty itp. Cenne są wszelkie formy działań pozwalające na dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym mediacji, do jak najszerszego grona osób.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich prosi o przedstawienie planowanych działań w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM najpóźniej do piątku 7 października br.

Otrzymane od Państwa informacje o inicjatywach lokalnych zostaną zamieszczone na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronach partnerów, którzy włączą się w organizację Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. Ze względu na ograniczenia techniczne, informacje te mogą być przekazywane wyłącznie za pośrednictwem ww. formularza.

Ze swojej strony Departament Strategii i Funduszy Europejskich służy pomocą i wsparciem oraz prosi o kierowanie wszelkich pytań na adres e-mail: mediacja@ms.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy - Dzień mediacji 2016 r.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Oklej Agata | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 26.08.2016 | Data dodania: 02.09.2016 09:59 | Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2016 10:14