Międzynarodowy Dzień Mediacji 2018 rok

Międzynarodowy Dzień Mediacji 18 października 2018 roku

2018-09-10
Międzynarodowy Dzień Mediacji 2018

W całej Polsce na Tydzień Mediacji zaplanowane zostały dyżury mediatorów
w sądach, zakładach karnych, na Policji i w innych instytucjach.

W sądach odbędą się spotkania sędziów z mediatorami, pełnomocnikami procesowymi oraz stronami postępowań sądowych, a także innymi przedstawicielami zawodów prawniczych.

W ramach Tygodnia Mediacji koordynacją działań o charakterze lokalnym zajęli się właściwi koordynatorzy ds. mediacji w sądach okręgowych.

W dniu 12 października 2018 w Warszawie, odbędzie się konferencja pt.: „Ugoda Mediacyjna - jakość, skuteczność, satysfakcja " organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Celem Konferencji jest popularyzacja wiedzy z zakresu przygotowywania i zatwierdzania ugód mediacyjnych, ponieważ jakość ugód mediacyjnych ma istotne znaczenie z punktu widzenia skuteczności postępowania mediacyjnego.

Zakres tematyczny konferencji został podzielony na cztery kategorie:
- ugody mediacyjne w sprawach  prawa cywilnego,
- ugody mediacyjne w sprawach prawa gospodarczego,
- ugody mediacyjne w sprawach prawa pracy,
- ugody mediacyjne w sprawach prawa rodzinnego. 

Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione w formie paneli dyskusyjnych, składających się z wystąpienia eksperta jako wprowadzenia do poruszanej tematyki oraz dyskusji. Prelegentami poszczególnych paneli dyskusyjnych będą zarówno mediatorzy, sędziowie jak i prawnicy, co pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie przygotowania i zatwierdzenia ugód mediacyjnych. Jednocześnie, część z zaproszonych prelegentów, to współautorzy "Podręcznika pisania ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych i gospodarczych", który tworzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Marcin Smalcerz | Edytor: Marcin Smalcerz
Data wytworzenia: 01.10.2018 | Data dodania: 10.09.2018 13:17 | Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2018 09:22