Patronaty

Zasady przyznawania patronatów oraz uczestnictwa w komitecie honorowym

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2015 r. wprowadzony został Regulamin obejmowania honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz uczestnictwa Ministra Sprawiedliwości w komitecie honorowym.

Organizator ubiegający się o przyznanie patronatu honorowego lub członkostwa Ministra Sprawiedliwości w komitecie honorowym powinien:

  1. zapoznać się z Regulaminem obejmowania honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz uczestnictwa Ministra Sprawiedliwości w komitecie honorowym,
  2. wypełnić wniosek i wysłać na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Ministra, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa lub złożyć osobiście na Biurze Podawczym Ministerstwa lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: patronaty@ms.gov.pl.
 
 Wnioski należy składać na co najmniej dwa miesiące przed planowanym terminem przedsięwzięcia.
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Bagińska Małgorzata | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 10.08.2015 | Data dodania: 10.08.2015 13:33 | Data modyfikacji: 10.08.2015 14:07