Przeciwdziałanie narkomanii

Osoby, które sięgają po narkotyki wkraczają na bardzo niebezpieczną ścieżkę, która rozpoczynając się okazjonalnym używaniem narkotyku może zakończyć się uzależnieniem, niosącym ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne, społeczne, zawodowe, w życiu osobistym, a także problemy z prawem nie tylko z powodu faktu, że w świetle prawa polskiego nieuprawnione posiadanie każdej ilości narkotyku  lub substancji psychotropowej jest przestępstwem, ale też i dlatego, że potrzeba zdobycia środków na narkotyki popycha wielu ludzi do popełniania czynów zabronionych takich jak kradzieże czy rozboje.

Oferta leczenia, terapii czy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób potrzebujących pomocy by wyjść z uzależnienia jest w naszym kraju bardzo zróżnicowana. O tym jednak jaka forma oddziaływania jest dla pacjenta najbardziej korzystna – powinien decydować lekarz, specjalista lub instruktor terapii uzależnień we współpracy z pacjentem i o ile to możliwe czy koniczne – z jego rodziną. Może bowiem zdarzyć się tak, że skierowanie pacjenta bez właściwej diagnozy do określonej formy leczenia lub terapii, zamiast poprawić stan zdrowia – skutkuje jego pogorszeniem.

Dlatego pierwszym krokiem pomocy, zanim bilans strat spowodowany narkotykami wydaje się barierą nie do przekroczenia, powinien być kontakt lekarzem lub ze specjalistą terapii uzależnień.

Aktualne dane teleadresowe placówek zajmujących się pomocą dla osób używających lub już uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych znajdują się pod adresem:
www.kbpn.gov.pl.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Barbara Wilamowska | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 15.07.2013 | Data dodania: 03.02.2012 12:32 | Data modyfikacji: 03.12.2013 23:02

Akty prawne

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 18.09.2013 | Data dodania: 18.09.2013 15:06 | Data modyfikacji: 03.12.2013 23:10

Specjaliści terapii uzależnień

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Barbara Wilamowska | Edytor: Adam Gorzkowski
Data wytworzenia: 18.09.2013 | Data dodania: 18.09.2013 15:07 | Data modyfikacji: 20.12.2018 08:05

Zestawienia statystyczne

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 18.09.2013 | Data dodania: 18.09.2013 15:11 | Data modyfikacji: 31.10.2014 08:47

Programy rekomendowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 18.09.2013 | Data dodania: 18.09.2013 15:13 | Data modyfikacji: 21.11.2014 13:18