Informacje

Wiceministrowie sprawiedliwości na konferencji z dziekanami Wydziałów Prawa

2019-02-20
Wiceministrowie sprawiedliwości na konferencji z dziekanami Wydziałów Prawa

Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Łukasz Piebiak oraz dr hab. Marcin Warchoł wzięli  udział w konferencji z dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych z całego kraju.

Spotkanie w Popowie k. Warszawy poświęcone było omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, które odbyły się 29 września 2018 r. oraz naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2018 r. do  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Podsumowanie wyników

Egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą organizuje Minister Sprawiedliwości. Wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i jednakowy zakres egzaminów. W ubiegłym roku przystąpiło do nich 6937 absolwentów 44 uczelni – 18 publicznych, 22 niepublicznych i 4 zagranicznych. Egzaminy zdały 3544 osoby, czyli 51,1 proc. kandydatów.  Szczegóły prezentujemy w załączeniu.

Na konferencji przedstawiono m.in. analizę stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów, a także porównanie wyników osiągniętych przez absolwentów poszczególnych uczelni wyższych. Najlepiej wypadli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 85,5 proc. kandydatów. Drugie w kolejności wyniki uzyskali absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,6%), a następnie absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (72,8%) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (72,5%).

Przedstawiciele 25 uczelni

Z kolei prezentacja wyników naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską, prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, pokazała profil kandydatów aspirujących do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego i prokuratora.

W konferencji uczestniczyli dziekani 25 uniwersytetów i innych uczelni wyższych prowadzących studia prawnicze. Obecni byli również przedstawiciele samorządów zawodowych - adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego, a także członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Jerzy Kubrak | Edytor: Jerzy Kubrak
Data wytworzenia: 20.02.2019 | Data dodania: 20.02.2019 15:27 | Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2019 09:35