Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Oświadczenie w sprawie publikacji „Dziennika Gazety Prawnej”

2017-08-16
MS

W związku z publikacją „Dziennika Gazety Prawnej” z 16 sierpnia 2017 r. o rzekomych planach likwidacji przedawnienia karalności wszystkich zbrodni zagrożonych karą dożywotniego pozbawienia wolności Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że informacje te są nieścisłe - wyłączenie instytucji przedawnienia mogłoby dotyczyć tylko najcięższych przestępstw popełnionych na tle seksualnym przeciwko zdrowiu i życiu.

W ministerstwie toczą się obecnie koncepcyjne prace nad zmianami przepisów Kodeksu karnego. Jedną z rozpatrywanych propozycji jest m.in. wyłączenie instytucji przedawnienia w przypadku zabójstwa w związku ze zgwałceniem zagrożonego karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Szczegóły prac koncepcyjnych nad projektem nowelizacji Kodeksu karnego w tym zakresie przedstawił w Sejmie 21 lipca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł w odpowiedzi na interpelację nr 13370 (interpelacja poseł Moniki Wielichowskiej z 28 czerwca 2017 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia zmian legislacyjnych w części szczególnej Kodeksu karnego, mających na celu zaostrzenia odpowiedzialności za przestępstwa popełnione na tle seksualnym).

W odpowiedzi tej wiceminister Marcin Warchoł przedstawił m.in. analizowany obecnie w ministerstwie pomysł „wprowadzenia kwalifikowanego typu przestępstwa zgwałcenia, gdzie okoliczność wpływającą na zaostrzenie odpowiedzialności karnej stanowić ma następstwo w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci ofiary”. Wyłączenie instytucji przedawnienia mogłoby dotyczyć tego typu kategorii przestępstw.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 16.08.2017 | Data dodania: 16.08.2017 16:40 | Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2017 16:41