Obsługa dziennikarzy

Poniższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów. Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości:
 
Wszelkie pytania od przedstawicieli mediów do członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz te związane z działalnością resortu prosimy przesyłać na adres e-mail:

Zespół prasowy - zapewnia obsługę prasową urzędu.
Osoby odpowiedzialne za kontakt z prasą.
 

KOMISJA DO SPRAW USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 888 

e-mail: komwer@ms.gov.pl

OBSŁUGA MEDIALNA KOMISJI

  • Witold Cieśla
    Rzecznik prasowy Komisji
    kom. +48 728 384 579
    e-mail: komwer@ms.gov.pl