Ogłoszenia

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy...

2019-03-28
           Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o miejscu i terminie  przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w dniu 15 kwietnia 2019 r. oraz godzinie rozpoczęcia rejestracji zdających.   Przewodniczący...
Czytaj więcej Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy...

Ogłoszenie o ustaleniu limitu przyjęć przy naborze na aplikację komorniczą na rok 2019:

2019-03-28
Na podstawie art. 66 ust. 1-4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości w dniu 26 marca 2019 r. ustalił, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, limit przyjęć na aplikację komorniczą w...
Czytaj więcej Ogłoszenie o ustaleniu limitu przyjęć przy naborze na aplikację komorniczą na rok 2019:

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

2019-03-21
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ-GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIUWymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Warszawie

2019-03-21
Informuję, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w związku z informacją o wolnym stanowisku dyrektora tego Sądu. zamieszczoną na stronie BIP w dniu 28 stycznia 2019 r.
Czytaj więcej Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Warszawie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie

2019-03-21
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIEWymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Lęborku

2019-03-19
Informuję, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w: Lęborku, w związku z informacją o wolnym stanowisku dyrektora tego Sądu. zamieszczoną na stronie BIP w dniu 4 lutego 2019 r.
Czytaj więcej Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Lęborku

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Lęborku

2019-03-19
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKUWymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. po/. 52 / późn. zm.) na stanowisko dyrektora...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Lęborku

Polscy kandydaci na członka CPT

2019-03-12
W dniu 7 marca 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Delegacji Parlamentarnej Rzeczypospolitej Polskiej  do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy następujące kandydatury na stanowisko polskiego członka Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub...
Czytaj więcej Polscy kandydaci na członka CPT

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Kole

2019-03-08
Informuję, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Kole. w związku z informacją o wolnym stanowisku dyrektora tego Sądu. zamieszczoną na stronie BIP w dniu 9 listopada 2018 r.
Czytaj więcej Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Kole

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Kole

2019-03-08
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W KOLE Wymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 i 125) na stanowisko dyrektora sądu może...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Kole

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Białej Podlaskiej

2019-03-05
Informuję, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, w związku z informacją o wolnym stanowisku dyrektora tego Sądu, zamieszczoną na stronie BiP w dniu 12 lipca 2018 r.
Czytaj więcej Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Białej Podlaskiej

2019-03-05
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJWymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 i 125) na stanowisko...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR Gdańsk-Północ w Gdańsku

2019-03-05
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU Wymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 i 125) na stanowisko...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR Gdańsk-Północ w Gdańsku

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19 pn. „Szkolenia z obszaru międzynarodowej...

2019-03-05
Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza...
Czytaj więcej Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19 pn. „Szkolenia z obszaru międzynarodowej...

Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego do Ministerstwa Sprawiedliwości

2019-03-04
Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego poszukuje sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych / sędziego orzekającego w sprawach cywilnych z doświadczeniem orzeczniczym także w sprawach gospodarczych – w celu delegowania do Ministerstwa...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego do Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Radomiu

2019-02-26
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W RADOMIU Wymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 i 125) na stanowisko dyrektora sądu...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Radomiu

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Jaśle

2019-02-26
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W JAŚLE Wymiar etatu: ILiczba stanowisk pracy: 1I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 i 125) na stanowisko dyrektora sądu...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR w Jaśle

Informacja o powołaniu dyrektora sądu w Krośnie

2019-02-25
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 i 125) Pana Bogdana Bukowczyka z dniem 1 marca 2019 roku na stanowisko dyrektora Sądu Okręgowego w Krośnie.
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektora sądu w Krośnie

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Kłodzku

2019-02-25
Informuję, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Kłodzku, w związku z informacją o wolnym stanowisku dyrektora tego Sądu. zamieszczoną na stronie BIP w dniu 18 grudnia 2018 r.
Czytaj więcej Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu w Kłodzku

Ogłoszenie o o wolnym stanowisku dyrektora SR w Kłodzku

2019-02-25
INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W KŁODZKUWymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1 I. WYMAGANIA:Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 i 125) na stanowisko dyrektora sądu...
Czytaj więcej Ogłoszenie o o wolnym stanowisku dyrektora SR w Kłodzku
1 2 3 4 5  ...  31