2011

SPIS TREŚCI - I/2011

 

Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 3425)
Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Konrad A. Politowicz, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu
Dr Mirosława Gawęcka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, PEDAGOGIUM – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Edyta Pindel, Uniwersytet Jagielloński
Maria Charmast, koordynator programu TOPIC II, gł. specjalista ds. współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia MONAR, Małgorzata Beata Janicz, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wizytator ds. karnych, Magdalena Kolmus, prok. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota, Aleksandra Łukasiewicz, biegły sądowy, kierownik Schroniska dla Młodzieży Defaworyzowanej MONAR w Warszawie, Magdalena Moneta, prok. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, Marta Rembiszewska, Wydział ds. Przestępczości Narkotykowej Komendy Stołecznej Policji, Agnieszka Sosnowska, kurator zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sebastian Strzeżek, ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji, Janusz Tytman, biegły sądowy, specjalista Terapii Uzależnień – Poradnia MONAR w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny NZOZ MONAR w Głoskowie
Dr Agnieszka Rybak-Starczak, adwokat w Poznaniu
Tomasz Huminiak, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu
Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst, rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 18.01.2011 11:31 | Data modyfikacji: 18.01.2011 11:48

SPIS TREŚCI - II/2011

 

Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 2764)
Dr Tomasz Kozioł, Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie
Ks. Kanonik dr Kazimierz Pierzchała, Kapelan w Areszcie Śledczym Warszawa–Służewiec oraz Rzecznik Prasowy Naczelnego Kapelana Duszpasterstwa Więziennego
Dr Maciej Muskała, UAM Poznań
Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Dr Anna Fidelus, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Agnieszka Barczykowska, WSE UAM Poznań, Zakład Resocjalizacji
Dr Grzegorz Wiciński, Uniwersytet Łódzki
Mariusz Sztuka, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji, dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej
Dr Wojciech Sych, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
Dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Kolegium redakcyjne Kolegium redakcyjne (liczba pobrań: 2247)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 06.04.2011 14:14 | Data modyfikacji: 06.04.2011 14:30

SPIS TREŚCI - III/2011

 

Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 2661)
Dr Robert Kaczor, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku
Dr Tomasz Przesławski, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego
Konrad A. Politowicz, asystent sędziego w SR w Opolu
Dr Tomasz Dolata, kurator zawodowy dla dorosłych w Zespole Kuratorskiej SłuŜby Sądowej SR w Wałbrzychu, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Robert Opora, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – WyŜsza Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Joanna Latała, starszy kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Zawierciu
Anna M. Chomiuk-śywalewska, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku
Kazimierz Postulski, sędzia-wizytator w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie
Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji, dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej
Patryk Kujan, starszy kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu
Kolegium redakcyjne Kolegium redakcyjne (liczba pobrań: 2084)
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 2079)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 30.06.2011 12:33 | Data modyfikacji: 30.06.2011 12:33

SPIS TREŚCI - IV/2011

 

Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 2211)
Ks. Kanonik dr Kazimierz Pierzchała, Kapelan w Areszcie Śledczym Warszawa-Służewiec oraz Rzecznik Prasowy Naczelnego Kapelana Duszpasterstwa Więziennego
Dr Justyna Kusztal, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Prof. n. dr hab. Bożena Gronowska, Katedra Praw Człowieka UMK w Toruniu
Dr Anna Kieszkowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Sławomir Stasiorowski, starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Iławie
Rekomendacje pokonferencyjne Rekomendacje pokonferencyjne (liczba pobrań: 2163)
Oprac. zespół pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego
Konrad A. Politowicz, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu
Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji, dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej
Dr Joanna Brylak, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, dr Andrzej Ważny, adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 1916)
Kolegium redakcyjne Kolegium redakcyjne (liczba pobrań: 2064)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 04.10.2011 10:11 | Data modyfikacji: 04.10.2011 10:13