2014

Numer IV

Strona tytułowa Strona tytułowa (liczba pobrań: 1528)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 1761)
Krzysztof Mycka - Sędzia, Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości; Tomasz Kozłowski - Sędzia Sądu Rejonowego w Ełku delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości
Dr Anetta Jaworska - Adiunkt w Akademii Pomorskiej w Słupsku; Dr Robert Parol - Adiunkt w Akademii Pomorskiej w Słupsku
Ks. dr Kazimierz Pierzchała - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Dariusz Kret - Doradca klienta biznesowego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.; Aleksander Cywiński - Kurator sądowy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Justyna Krupa - Starszy kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Dr Agnieszka Lewicka-Zelent - Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie, mediator, trener mediacji; Monika Wiśniewska-Dejneka - doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Granadzie, Hiszpania
Dr Aneta Skuza - Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 1203)
Okładka Okładka (liczba pobrań: 1400)
Pełna wersja kwartalnika Pełna wersja kwartalnika (liczba pobrań: 2440)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 12.12.2014 | Data dodania: 12.12.2014 09:25 | Data modyfikacji: 12.12.2014 09:42

Numer III

Strona tytułowa Strona tytułowa (liczba pobrań: 1508)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 1531)
Dr hab. Małgorzata H. Kowalczyk, prof. nadzw. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych
Michał Lewoc - Ministerstwo Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Sędzia
Dr Agnieszka Lewicka-Zelent - Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie, mediator, trener mediacji; Katarzyna Niedźwiadek - Pedagog resocjalizacyjny, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie
Mgr. Ivan Rác, PhD. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Ústav romologických štúdií; Dr Łukasz Kwadrans - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytet Śląski w Katowicach
Robert Pelewicz - Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
Anna Janus-Dębska - Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie
Dr Wojciech Sych - Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu i sędzia penitencjarny, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
Dr Konrad A. Politowicz - Adwokat
Dr Adam Kwieciński - Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Justyna Kusztal - Zakład Pedagogiki Szkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński; Dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ - Kierownik Katedry Prawa i Polityki Penitencjarnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 1248)
Pełna wersja kwartalnika Pełna wersja kwartalnika (liczba pobrań: 2745)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 22.09.2014 | Data dodania: 22.09.2014 16:23 | Data modyfikacji: 24.09.2014 14:30

Numer II

 

Strona tytułowa Strona tytułowa (liczba pobrań: 1898)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 1933)
Dr Aldona Nawój-Śleszyński - Adiunkt, Zakład Nauki o Karze i Środkach Penalnych, Katedra Międzynarodowego Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki
Dr Adam Kwieciński - Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Wrocławski
Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, Agnieszka Paczkowska - Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Agnieszka Leszczyńska - Biegły sądowy z zakresu badań poligraficznych, Certyfikowany poligrafer Absolwentka IPSiR UW
Dr Maciej Muskała - Zakład Resocjalizacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sabina Prejsnar-Szatyńska - Kurator specjalista Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie Doktorantka Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dr Alicja Ornowska - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Barbara Bojko-Kulpa - Prezes Stowarzyszenia POSTIS, Dr Agnieszka Lewicka-Zelent - Adiunkt, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Aksenia Małgorzata Szczepańska-Szczepaniak - Doktorant w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 1218)
Pełna wersja kwartalnika Pełna wersja kwartalnika (liczba pobrań: 6644)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 01.07.2014 | Data dodania: 01.07.2014 14:20 | Data modyfikacji: 01.07.2014 14:38

Numer I

 

Strona tytułowa Strona tytułowa (liczba pobrań: 1495)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 1765)
Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dr Adam Kwieciński - Katedra Prawa Karnego Wykonawczego - Uniwersytet Wrocławski
Dr Konrad A. Politowicz - Adwokat
Dr Alicja Ornowska - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dr Anna Chmielewska - Starszy kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Otwocku współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Tomasz Pudo - Asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie
Dominika Reszpondek-Marcisz - Kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Zawierciu doktorantka Uniwersytetu Śląskiego
Michał Lewoc - Ministerstwo Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Sędzia
Olga Kąsowska - Kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ
Aleksander Cywiński - Kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Michał Pietrzykowski - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 1251)
Pełna wersja kwartalnika Pełna wersja kwartalnika (liczba pobrań: 3849)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 09.06.2014 | Data dodania: 09.06.2014 13:44 | Data modyfikacji: 09.06.2014 14:17