2016

Numer I

Strona tytułowa - redakcja Strona tytułowa - redakcja (liczba pobrań: 974)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 1229)
Dr Katarzyna Gucwa-Porębska - Adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Robert Pelewicz - Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Krystyna Potapenko - Doktorantka V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr Adam Błachnio - Adiunkt WPiA UKSW, Prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Mgr Arleta Michalik - Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nadkom. Dr Monika Porwisz - Adiunkt Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Justyna Krupa - Kurator Specjalista, Sąd Rejonowy w Kłodzku
Dr Łukasz Kwadrans - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytet Śląski w Katowicach, PhDr. Ivan Rác, PhD - Wydział Nauk Społecznych i Opieki Zdrowotnej Uniwersytet Konstantego Filozofa w Nitrze
Mgr Marek Paprocki - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu
Mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast - Kurator specjalista, Sąd Rejonowy w Rybniku
Mgr Olga Adamowska - Doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 688)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Sławomir Stasiorowski | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 23.01.2017 | Data dodania: 23.01.2017 14:49 | Data modyfikacji: 23.01.2017 14:59

Numer II

Strona tytułowa - redakcja Strona tytułowa - redakcja (liczba pobrań: 663)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 742)
Dr Justyna Siemionow - Wydział Nauk Społecznych, Instytut pedagogiki, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Gdański
Dr Łukasz Kwadrans - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytet Śląski w Katowicach; PhDr. Ivan Rác, PhD - Wydział Nauk Społecznych i Opieki Zdrowotnej Uniwersytet Konstantego Filozofa w Nitrze
Kinga Konieczny - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Kamila Wrona - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Beata Boćwińska-Kiluk - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Twórczej Resocjalizacji Uniwersytet w Białymstoku
Krzysztof Sawicki - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Resocjalizacji Uniwersytet w Białymstoku
Mgr Anna Chańko - Asystent w Zakładzie Resocjalizacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; Mgr Emilia Wołyniec - Asystent w Zakładzie Resocjalizacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Mgr Hanna Winkel - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst - Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Uczelni Łazarskiego
Mgr Justyna Włodarczyk-Madejska - Asystent w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, pracownik Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 583)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Sławomir Stasiorowski | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 15.05.2017 | Data dodania: 15.05.2017 14:48 | Data modyfikacji: 07.06.2017 10:16

Numer III

Strona tytułowa - redakcja Strona tytułowa - redakcja (liczba pobrań: 622)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 659)
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent - prof. UMCS Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Tomasz Tyburcy - Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Prawa Karnego)
Dr Łukasz Kwadrans - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytet Śląski w Katowicach; Dr Karol Konaszewski - Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku
Dr Anna Janus-Dębska - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
Dr Joanna Guzik-Iwińska - Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Mgr Anita Kotlenga - Doktorant Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Opieki, Profi laktyki i Resocjalizacji
Mgr Małgorzata Osińska - Starszy kurator sądowy dla dorosłych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
Mgr Tomasz Gebel - Doktorant, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
Marcin Lerka - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 561)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera-Stasiorowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 13.11.2017 | Data dodania: 13.11.2017 09:51 | Data modyfikacji: 13.11.2017 11:23

Numer IV

Strona tytułowa - redakcja Strona tytułowa - redakcja (liczba pobrań: 582)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 706)
Dr hab. Jerzy Nikołajew - Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent - prof. nadzw. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Małgorzata Tomkiewicz - Wykładowca prawa na WT UWM w Olsztynie Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Dr Adam Błachnio - Adiunkt WPiA UKSW Prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Dr Tomasz Tyburcy - Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Prawa Karnego)
Dr Anna Janus-Dębska - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Łuczak - Kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Aleksandra Chyczewska - Studentka drugiego roku studiów magisterskich o kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja: resocjalizacja z penitencjarystyką, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Dr hab. Tomasz Przesławski - Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej IPSiR Uniwersytet Warszawski
Roland Szymczykiewicz - Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Marlena Olszewska - Doktorantka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 570)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera-Stasiorowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 13.11.2017 | Data dodania: 13.11.2017 11:14 | Data modyfikacji: 13.11.2017 11:21