2017

Numer IV

Strona tytułowa - redakcja Strona tytułowa - redakcja (liczba pobrań: 515)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 506)
Dr Jolanta Piwowar - Zakład Komunikacji Społecznej i Języka Mediów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, biegła sądowa w zakresie językoznawstwa i komunikacji społecznej przy SO w Warszawie i SO w Olsztynie
Dr hab. Jerzy Nikołajew - Prof. Uniwersytetu Opolskiego
Dr Anna Janus-Dębska - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie
Dr Michał Lewoc - Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy
Dr Karol Konaszewski - Katedra Edukacji Międzykulturowej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. em. prof. UW Krystyna Ostrowska - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”
Prof. dr hab. Jakub Bartoszewski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Por. dr Mariusz Kuryłowicz - Adiunkt, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 382)
Probacja - Kwartalnik IV/2017 Probacja - Kwartalnik IV/2017 (liczba pobrań: 1628)
Całość
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera-Stasiorowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 13.08.2018 | Data dodania: 13.08.2018 12:05 | Data modyfikacji: 13.08.2018 12:12

Numer III

Strona tytułowa - redakcja Strona tytułowa - redakcja (liczba pobrań: 449)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 520)
Mgr Agnieszka Leszczyńska - Certyfikowany poligrafer, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, członek American Polygraph Association; Mgr Arkadiusz P. Szajna - Doktorant na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, certyfikowany poligrafer, członek Zarządu oraz Komitetu Prawnego Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych
Mgr Patrycja Stolarczyk - Doktorantka, Katedra Prawa Rodzinnego i Nieletnich, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr Monika Badowska-Hodyr - Adiunkt, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski
Dr Marcin Rulka - Wykładowca w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie
Dr Karol Siemaszko - Adiunkt, Zakład Administracji, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Dr Kazimiera Król - Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Mgr Marek Paprocki - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu
Edyta Żegleń-Nycz - Kurator zawodowy, specjalista dla dorosłych Sądu Rejonowego w Nowym Targu, delegat okręgu nowosądeckiego do Krajowej Rady Kuratorów IV i obecnej V kadencji, członek zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, członek komitetu organizacyjnego konferencji
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 444)
Probacja - Kwartalnik III/2017 Probacja - Kwartalnik III/2017 (liczba pobrań: 2269)
Całość
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera-Stasiorowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 03.07.2018 | Data dodania: 03.07.2018 11:28 | Data modyfikacji: 13.07.2018 13:16

Numer II

Okładka Okładka (liczba pobrań: 493)
Strona tytułowa - redakcja Strona tytułowa - redakcja (liczba pobrań: 528)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 502)
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent - Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Karol Konaszewski - Katedra Edukacji Międzykulturowej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku; Dr Łukasz Kwadrans - Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Michał Lewoc - Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała - prof. KUL Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Beata Boćwińska-Kiluk - Adiunkt, Zakład Twórczej Resocjalizacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
Grażyna Rybicka - Kurator specjalista, z-ca Kuratora Okręgowego dla dorosłych Sądu Okręgowego w Łodzi, mediator w sprawach karnych, sekretarz Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
Dr Adam Błachnio - Adiunkt, Katedra Prawa Karnego, UKSW w Warszawie, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 396)
Probacja - Kwartalnik II/2017 Probacja - Kwartalnik II/2017 (liczba pobrań: 1380)
Całość
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera-Stasiorowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 08.05.2018 | Data dodania: 08.05.2018 13:52 | Data modyfikacji: 08.05.2018 14:38

Numer I

Strona tytułowa - redakcja Strona tytułowa - redakcja (liczba pobrań: 593)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 672)
Krzysztof Mycka - Sędzia Sądu Rejonowego w Kluczborku, del. do Ministerstwa Sprawiedliwości; Tomasz Kozłowski - Sędzia Sądu Rejonowego w Ełku, del. do Ministerstwa Sprawiedliwości
Dr Anna Jaworska-Wieloch - Adiunkt, asesor sądowy, Uniwersytet Śląski
Dr Witold Kędzierski - Adiunkt, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej, Uniwersytet Rzeszowski
Mgr Agnieszka Wróbel-Chmiel - Asystent, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski
Dr Adam Błachnio - Adiunkt, Katedra Prawa Karnego, UKSW w Warszawie, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga w Warszawie, del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Mgr Anna Klas - Doktorantka, Uniwersytet Gdański; Dr hab. Robert Opora, prof. UG Kierownik Zakładu Patologii Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Gdański
Grażyna Rybicka - Sekretarz Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, z-ca Kuratora Okręgowego dla dorosłych Sądu Okręgowego w Łodzi
Dr hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Informacja dla Autorów Informacja dla Autorów (liczba pobrań: 524)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera-Stasiorowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 13.03.2018 | Data dodania: 13.03.2018 14:43 | Data modyfikacji: 19.03.2018 12:40