2018

Numer I

Strona tytułowa Strona tytułowa (liczba pobrań: 517)
Redakcja Redakcja (liczba pobrań: 528)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 797)
Dr hab. Jerzy Nikołajew, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
Mgr Małgorzata Pychner — absolwentka Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, policjantka Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie
Dr Monika Badowska-Hodyr, adiunkt, Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dr Agnieszka Lasota, adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kierownik Pracowni Psychologii Dzieci i Młodzieży UP
Mgr Robert Ćwikowski, Pracownia Psychoedukacji i Profilaktyki Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku
Informacja dla autorów Informacja dla autorów (liczba pobrań: 477)
Probacja - Kwartalnik I/2018 Probacja - Kwartalnik I/2018 (liczba pobrań: 1509)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera-Stasiorowska | Edytor: Adam Gorzkowski
Data wytworzenia: 23.11.2018 | Data dodania: 23.11.2018 09:41 | Data modyfikacji: 30.11.2018 07:19

Numer II

Strona tytułowa Strona tytułowa (liczba pobrań: 351)
Redakcja Redakcja (liczba pobrań: 398)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 459)
Mgr Aleksandra Kalkowska, doktorantka, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dr Sabina Prejsnar-Szatyńska, dr nauk humanistycznych, kurator specjalista, kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza
Mgr Patrycja Stolarczyk, doktorantka, Katedra Prawa Rodzinnego i Nieletnich, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dr Adam Błachnio, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (afiliacja WPiA UKSW); prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Informacje dla autorów Informacje dla autorów (liczba pobrań: 426)
Probacja - Kwartalnik II/2018 Probacja - Kwartalnik II/2018 (liczba pobrań: 1382)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera-Stasiorowska | Edytor: Adam Gorzkowski
Data wytworzenia: 29.11.2018 | Data dodania: 29.11.2018 11:57 | Data modyfikacji: 30.11.2018 07:18

Numer III

Strona tytułowa Strona tytułowa (liczba pobrań: 425)
Redakcja Redakcja (liczba pobrań: 364)
Spis treści Spis treści (liczba pobrań: 526)
Mgr Agnieszka Wróbel-Chmiel, Asystent w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogicznego, Uniwersytet Rzeszowski.
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. nadzw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, mgr Ewa Trojanowska, doktorantka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Mgr Marta Koch-Kozioł, doktorantka Instytutu Psychologii PAN Warszawa, Mgr Małgorzata Reiter doktorantka Instytutu Psychologii PAN Warszawa, Mgr Patrycja Uram, doktorantka Instytutu Psychologii PAN Warszawa
Mgr Beata Skrzyniecka, Wydział Filologii i Pedagogiki, Wszechnica Polska. Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie,
Informacje dla autorów Informacje dla autorów (liczba pobrań: 358)
Probacja - Kwartalnik III/2018 Probacja - Kwartalnik III/2018 (liczba pobrań: 1366)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera-Stasiorowska | Edytor: Adam Gorzkowski
Data wytworzenia: 29.11.2018 | Data dodania: 29.11.2018 13:20 | Data modyfikacji: 30.11.2018 08:12

Numer IV

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Kamila Jarosławska | Edytor: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia: 17.04.2019 | Data dodania: 17.04.2019 13:23 | Data modyfikacji: 17.04.2019 13:23